Koor Chantastic
Samen zingen is genieten, is een belevenis!

Inschrijven Koor Chantastic


Lange tijd was er een dringend advies om niet te zingen in groepsverband.
Nu dit advies weer wordt opgeheven, biedt dit ook weer mogelijkheden voor onze projectkoren.
Het doel is om na de zomer weer te starten.
Wilt u deelnemen aan 1 van onze projectkoren in Haarlem of Den Helder?
Stuur dan een mail naar arjen@koorchantastic.nl
Meer informatie volgt!